Prezydent Radomska – wybory nowego prezydenta w Radomsku w 2024 roku

Umieszczono w kategoriach: Uncategorized Tagi , , , , , , , , , , , ,
krzysztof Ciecióra

Krzysztof Ciecióra: Wizja Przyszłości Radomska

W społeczności Radomska wyrasta lider. Krzysztof Ciecióra, kandydat na Prezydenta miasta, stawiając czoła wyzwaniom współczesności, obiecuje przemienić miasto w oazę harmonii społecznej i nowoczesności. Jego motto brzmi: „Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale ja twierdzę, że wszystkie drogi prowadzą do domu. Przemierzyłem już wiele ścieżek życiowych z każdą związane było ogromne doświadczenie. Jednak zawsze najważniejsza była i nadal jest ta jedyna droga, która prowadzi do mojego domu – do Radomska.”

Krzysztof Ciecióra

Przyjazne Radomsko: Budowanie Silnych Więzi Społecznych

Dla Ciecióry istotne jest budowanie silnych więzi społecznych i wspólnoty. Dlatego też jego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom Radomska wygody w załatwianiu spraw urzędowych. W tej kwestii zapowiada uruchomienie nowoczesnej miejskiej aplikacji mobilnej mRadomsko. Ta innowacyjna platforma będzie łatwa do pobrania i niezwykle przydatna w codziennym życiu. Za jej pośrednictwem mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy, dowiadywać się o planowanych remontach oraz kontaktować się z urzędnikami.

Wzmocnienie Kompetencji Kadry Urzędniczej

Aby zapewnić jak najlepszą obsługę mieszkańców, Krzysztof Ciecióra zamierza zadbać o zwiększenie kompetencji kadry urzędniczej. Planuje wprowadzenie programów umożliwiających dokształcanie i rozwijanie kompetencji. Jego celem jest posiadanie wykwalifikowanego i kompetentnego personelu, gotowego sprostać wszelkim wyzwaniom.

Innowacje dla Młodzieży i Seniorów

Wizja Krzysztofa Ciecióry obejmuje również wprowadzenie innowacji adresowanych do różnych grup społecznych. Chce on zainicjować funkcję Młodzieżowego Prezydenta Miasta oraz zwiększyć uprawnienia Młodzieżowej Rady Miejskiej, aby dać młodym ludziom większy głos w sprawach dotyczących ich miasta.

Dodatkowo, z myślą o seniorach, planuje on stworzyć różnorodne możliwości aktywności, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Wsparcie Osób z Niepełnosprawnościami

W duchu równości i integracji społecznej, Krzysztof Ciecióra postuluje wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje on stałe dostosowywanie przestrzeni publicznej oraz usług miejskich do ich potrzeb, aby zapewnić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Podsumowując, Krzysztof Ciecióra, kandydat na Prezydenta Radomska, prezentuje wizję dynamicznego, zintegrowanego i wspierającego rozwój społeczeństwa miasta. Jego propozycje skupiają się na innowacjach, współpracy społecznej i trosce o wszystkie grupy społeczne, co sprawia, że stanowi on obiecującą nadzieję na przyszłość Radomska.

Materiał Wyborczy KWW Krzysztofa Ciecióry OdNowa RP

Opublikowano